Để đăng ký sử dụng DV nhạc chờ của VIETTEL
SoạnDK gửi 1221

Để sử dụng nhạc chờ
SoạnBHVMG Mãsốbàihát gửi 9096

Để tặng bài hát cho thuê bao khác của Viettel
Soạn TANG Mãsốbàihát SốĐTngườinhận gửi 1221

Để đăng ký sử dụng DV nhạc chờ của VINAPHONE
SoạnDK gửi 9194

Để sử dụng nhạc chờ
SoạnTUNE Mãsốbàihát gửi 9194

Để tặng bài hát cho thuê bao khác của VINAPHONE
Soạn TUNE Mãsốbàihát SốĐTngườinhận gửi 9194

Để đăng ký sử dụng DV nhạc chờ của MOBIFONE
Soạn DK gửi 9224 hoặc gọi số 9224 để được hướng dẫn đăng ký

Để sử dụng nhạc chờ
Soạn CHON Mãsốbàihát gửi 9224

Để tặng bài hát cho thuê bao khác của MOBIFONE
Soạn TANG Mãsốbàihát SốĐTngườinhận gửi 9224

Để đăng ký sử dụng DV nhạc chờ của VIETNAMOBILE
SoạnDK HR gửi 123

Để sử dụng nhạc chờ
SoạnMUA Mãsốbàihát gửi 2345

Để tặng bài hát cho thuê bao khác của VIETNAMOBILE
Soạn TANG SốĐTngườinhận Mãsốbàihát gửi 2345

Để đăng ký sử dụng DV nhạc chờ của Gmobile
Dịch vụ sẽ tự động đăng ký sau 24 giờ từ thời điểm
kích hoạt.

Để sử dụng nhạc chờ
SoạnCHON Mãsốbàihát gửi 9096

Để tặng bài hát cho thuê bao khác của Gmobile
Soạn TANG Mãsốbàihát SốĐTngườinhận gửi 9096


Tên bài hát Tên ca sĩ

NGHE BÀI HÁT

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player