ĐỂ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHẠC CHỜ VIETTEL
SoạnDK gửi 1221 hoặc gọi số 1221 để được hướng dẫn đăng ký

ĐỂ SỬ DỤNG NHẠC CHỜ
SoạnBH Mãsốbàihát gửi 1221

Ví dụ: bạn muốn cài nhạc chờ "1 2 3 4 Sumping new", có mã số 6202
Soạn BH 6202 gửi tới 1221

ĐỂ TẶNG BÀI HÁT CHO THUÊ BAO KHÁC CỦA VIETTEL
Soạn TANG Mãsốbàihát SốĐTngườinhận gửi 1221

ĐỂ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHẠC CHỜ CỦA VINAPHONE
SoạnRingtunes hoặc DK gửi 9194

ĐỂ SỬ DỤNG NHẠC CHỜ
SoạnTUNE Mãsốbàihát gửi 9194

ĐỂ TẶNG BÀI HÁT CHO THUÊ BAO KHÁC CỦA VINAPHONE
Soạn TUNE Mãsốbàihát SốĐTngườinhận gửi 9194

ĐỂ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHẠC CHỜ CỦA MOBIFONE
Soạn DK gửi 9224 hoặc gọi số 9224 để được hướng dẫn đăng ký

ĐỂ SỬ DỤNG NHẠC CHỜ
Soạn CHON Mãsốbàihát gửi 9224

ĐỂ TẶNG BÀI HÁT CHO THUÊ BAO KHÁC CỦA MOBIFONE
Soạn TANG Mãsốbàihát SốĐTngườinhận gửi 9224

ĐỂ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHẠC CHỜ CỦA VIETNAMOBILE
SoạnDK HR gửi 123

ĐỂ SỬ DỤNG NHẠC CHỜ
SoạnMUA Mãsốbàihát gửi 2345

ĐỂ TẶNG BÀI HÁT CHO THUÊ BAO KHÁC CỦA VIETNAMOBILE
Soạn TANG SốĐTngườinhận Mãsốbàihát gửi 2345

ĐỂ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHẠC CHỜ Gmobile
Dịch vụ sẽ tự động đăng ký sau 24 giờ từ thời điểm bạn
kích hoạt SIM Gmobile.

ĐỂ SỬ DỤNG NHẠC CHỜ
Soạn tinCHON Mãsốbàihát gửi 1221

Ví dụ: bạn muốn cài nhạc chờ "Apologize ", có mã số 500028
Soạn CHON 500028 gửi 1221

ĐỂ TẶNG BÀI HÁT CHO THUÊ BAO KHÁC CỦA GMOBILE
Soạn TANG Mãsốbàihát SốthuêbaoGmobile gửi 1221Nhạc hot của tháng
 

Xem nhạc hot theo tháng


NGHE BÀI HÁT

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player